Ασφάλεια δεδομενων

Η  ΜΚ  HELLAS  δεσμεύεται  όσον  αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και  της  ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει  σχετικά με τους  χρήστες της  ιστοσελίδας.

Η   Εταιρεια  έχει  υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες  προφυλάσσουν  τα  προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες  προσκομίζουν στην  ιστοσελίδα   ή  παρέχουν  με  οποιοδήποτε άλλο  μέσο  (πχ. τηλεφωνικά).

Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη  πρόσβαση  ή  αποκάλυψη, απώλεια ή κακή  χρήση,    αλλαγή ή καταστροφή.

Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται  σωστά. 

Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία.

Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε   μαζι μας μέσω  e-mail  στην  ηλεκτρονική  μας  διεύθυνση   sales@mk-hellas.gr .

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε  τα  προσωπικά σας  δεδομένα.