Cancellation policy 

In case you want to revoke your order just fill out the fields below.

Επικοινωνήστε μαζί μας

MK Hellas Ltd

Αντιπρόσωπος αυθεντικών ανταλλακτικών στην Ελλάδα.

MK  Hellas  ΕΠΕ
Αρνισσας   3      
Θεσσαλονίκη    
T.K. 57013        

ΤEL:2310 540444,544073,544828

MOBIL  6947 446566

E-Mail: sales@mk-hellas.gr  
web    : www.mk-hellas.gr   

 BANK  ACOUNT    

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  ΜΚ HELLAS  MEPE  74147006 519           

ΙΒΑΝ GR51 0110 7410 0000 7414 7006519